Zum Inhalt Zum Hauptmenü

VAŠ PRATILAC U NEMAČKOJ:
ODELJENJE HUMAN RESOURCES
INTERNATIONAL (HRI)

Victor’s Group je pionir u sistemu zdravstva širom Nemačke u akviziciji, zapošljavanju i podršci međunarodnih zaposlenih. Međunarodni zaposleni se aktivno podstiču na međunarodnom nivou od 2014. godine osnivanjem odeljenja Human Resources international. Ovo čini Victor’s Group jednu od prvih zdravstvenih kompanija u Nemačkoj koja je osnovala specijalizovano odeljenje za ovu svrhu. Sada u proseku oko 300 zaposlenih godišnje dolazi kod nas. Danas odeljenje ima dvanaest zaposlenih – sa tendencijom rasta!

KOD NAS ĆETE PRONAĆI SLEDEĆE POZICIJE:

HR generaliste – interfejs sa Vašom zemljom porekla.

Ove kolege vode intervjue sa Vama i brinu o Vašem putovanju u Nemačku. Oni imaju višegodišnje iskustvo i pomoći će Vama ili projektnom partneru na licu mesta u vezi sa svim pitanjima.

Službenik za integraciju – Vaša kontakt osoba nakon što ste počeli sa radom u Nemačkoj.

Ove kolege su specijalizovane za teme, koji na osnovu iskustva zapošljavaju međunarodne zaposlene. Oni Vas podržavaju u tipičnim pitanjima nakon Vašeg dolaska u Nemačku. Oni pomažu npr. pri traženju smeštaja, priznavanju Vaših stranih profesionalnih kvalifikacija, poboljšanju Vaših jezičkih veština, spajanju porodice ili produženju boravišne dozvole.

Administrator ljudskih resursa – „Mašina“ našeg odeljenja.

Ove kolege brinu da administrativno sve teče „kao podmazano“. Ovde se npr. sastavljaju Vaši ugovori o radu i priprema dodatna potrebna dokumentacija. Ako se niste prijavili preko nekog od naših lokalnih partnera na projektu, naše kolege su prva tačka kontakta gde ćete zatražiti dokumente koji nedostaju ili koji će dogovoriti intervju sa Vama.

ZAKLJUČAK: Mi smo stručnjaci u onome što radimo. Kompanija je vešta u radu sa međunarodnim zaposlenima. Uvek nam je važno da se kod nas osećate prijatno.

Zato se procesi poboljšanja stalno odvijaju i uvek se pokreću nove inicijative od kojih možete imati koristi. Tako je na primer, nedavno kreiran novi kurs za obuku za međunarodne stručnjake i stručnjake za dokazivanje, što Vaš početak znatno olakšava.

Naše ankete među međunarodnim zaposlenima daju nam za pravo: Zadovoljstvo je na konstantno visokom nivou i fluktuacija se stalno smanjuje tokom poslednjih nekoliko godina. Uopšte nije loše, zar ne?

Play Video
Vimeo

By loading the video, you accept Vimeo’s privacy policy.
Learn more

Load video