Zum Inhalt Zum Hauptmenü

OBUKA U NEZI

Raznovrstan, odgovoran, smislen – sve ovo je rad u nezi. Sa opštom obukom za negu krećete u profesionalnu budućnost punu perspektiva!

Zahtevi

Trebalo bi da ispunite ove uslove:

 • Svedočanstvo o završenoj srednjoj školi (idealno sa priznavanjem svedočanstava)
 • B2 sertifikat o poznavanju jezika
 • Međunarodni sertifikat o vakcinaciji (neophodne vakcinacije: boginje, preporuka: hepatitis B)
 • idealno iskustvo u gerijatrijskoj i medicinskoj nezi

Proces prijavljivanja

Početak obuke: Jesen (01.08./ 01.09./ 01.10. u zavisnosti od lokacije)

Faza prijave:

 • Boravak u inostranstvu: 01.11. – 28.02.
 • Boravak u Nemačkoj: 01.11. – 31.03.
 • može se zatvoriti ranije ako su slobodna mesta popunjena

Molimo dostavite ove dokumente u celosti:

 • Biografija (potpuna i tabelarno; sa vremenskim detaljima o školskoj/stručnoj obuci)
 • Motivaciono pismo
 • Kopija pasoša
 • potpuno položen, aktuelni sertifikat o poznavanju nemačkog jezika
  (najmanje B2, od instituta za učenje jezika kao što je Goethe Institut, TELC ili ÖSD)
 • Uverenje o Vašem obrazovanju/školskoj kvalifikaciji (na originalnom jeziku i nemačkom prevodu)
 • Po potrebi, zahtev za priznavanje sertifikata ili, ako postoji, priznavanje nemačkog sertifikata
 • Ako je na raspolaganju: Dokaz/sertifikat/potvrda Vašeg iskustva u gerijatrijskoj/medicinskoj nezi
 • Da li već imate zakazan termin u ambasadi? Ako je na raspolaganju: Potvrda termina iz nemačke ambasade
 • Ako već živite u Nemačkoj: (važeća) boravišna dozvola uključujući dodatni list uz boravišnu dozvolu
 • Međunarodni sertifikat o vakcinaciji

Nakon provere dostavljenih dokumenata, obaviće se onlajn intervju za prijavu radi razgovora o daljim koracima. Zatim ćete dobiti ili prihvatanje ili odbijanje.

Zadaci pripravnika obuhvataju sledeće tačke

 • Po potrebi sastaviti dokumente za priznavanje sertifikata i proslediti ih Odeljenju Human Resources.
 • Zatražite termin u ambasadi
 • Zatražite međunarodni sertifikat o vakcinaciji i sertifikat o nekažnjavanju

Zadaci poslodavca obuhvataju sledeće tačke:

 • Raspodela na uređivanju i naknadno kreiranje ugovora o radu i drugih dokumenata
 • Prijava u školu za negu
 • Ako je potrebno, dostaviti dokumente o priznavanju sertifikata
 • Ulazak u Nemačku i početak obuke
 • Slanje dokumenta pripravnicima
 • Pripravnik dostavlja sva dokumenta na terminu u ambasadi
 • Izdavanje vize

Kako teče obuka:

 • trogodišnja obuka (teorijska i praktična), blok časovi (nekoliko nedelja teorije, zatim nekoliko nedelja prakse)
 • Teorijski deo u školi za negu
 • praktični deo u kompaniji za obuku (ustanova za negu)

Dalje akcije u svim oblastima zbrinjavanja:

 • u bolnici
 • u službama vanbolničke nege
 • u psihijatrijskoj nezi
 • u zbrinjavanju dece i mladih

Ostale posebne karakteristike:

 • Zarada: 1. godina obuke: 1.190,69 €, 2. godina obuke: 1.252,07 €, 3. godina obuke: 1.353,38 € (Stanje 2023)
  Prosečna zarada pripravnika u Nemačkoj: 1.028 € (2022, BIBB)
 • Smeštaj je dostupan za nisku cenu zakupa
 • Victor’s Group ne sprovodi ubrzani postupak za pripravnike.

PRIJAVITE SE OVDE

Želite da se prijavite?

Sva dodatna potrebna dokumenta naći ćete u opisu posla.
Molimo dodajte ih, ona su važna za proces prijave.